Gyakorlat

Jelentkezés: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docensnél
VMI 37-es szoba vagy
e-mail: Katona.Krisztian@mkk.szie.hu

Gyakorlati tájékoztató BSc nappalosoknak az alábbi beosztás szerint:

szakmai gyakorlat I- apróvadas gyakorlat: 2019.02.06.(szerda, 12:30-13:00) - VMI Könyvtár (23.) (Vadászati állattan, anatómia óra elején)
szakmai gyakorlat II- nagyvadas gyakorlat: 2019.02.04.(hétfő, 14:00) - VMI 2. terem

mérnöki gyakorlat: 2019.02.06 (szerda, 11:45-12:15) - VMI Könyvtár (23.)

Angol nyelvű képzésben résztvevő magyar hallgatók számára:
Summer practice I.: 2019. 02.04. (hétfő, 8.15-8.45, Individual Case study I. óra elején)
Summer practice II.: 2019. 02.08. (péntek, 8.15-8.45, Wildlife Research Methodology óra elején)
Practice semester: 2019. 02.04. (hétfő, 10.00-10.30, Wildlife Conservation óra elején)
Field practice: 2019.02.05. (kedd, 8.15-8.45, Individual Case study II. óra elején)

Jelentkezési határidő (szerződéses partnerhez): 2019. március 1. 12.00 óráig.

A határidő elmulasztása után még késedelmi díj ellenében sem tudunk jelentkezést elfogadni! A határidő be nem tartása azt vonja maga után, hogy a hallgató nem tudja gyakorlatát csak egy év elteltével letölteni.


A Vadvilág Megőrzési Intézet szerződéses gyakorlati partnerei

A gyakorlati helyek választásának rendje a következő:

  • Nappali tagozatos hallgatók: A gyakorlat pontos időpontját és helyét valamennyi hallgató részére a Vadvilág Megőrzési Intézet jelöli ki szakmai gyakorlatokra június 24-július 5, július 8-július 19, július 22-augusztus 2 közti időszakokban; míg a mérnöki gyakorlatra az augusztus 5-november 1 közötti időszakban, az Intézet szerződéses partnereinél a hallgatók előzetes jelentkezéseinek figyelembevételével.


  • Levelező tagozatos hallgatók: Amennyiben szerződéses partnereinknél szeretnék gyakorlatukat letölteni, akkor az ügyintézést a Vadvilág Megőrzési Intézet végzi el; a jelentkezési határidő megegyezik a nappali tagozatos hallgatókéval! Egyéb partnerekhez viszont önállóan kell a gyakorlati helyet keresniük, melyben a VMI igyekszik segítséget nyújtani. A gyakorlati hely elfogadását előzetesen jóvá kell hagyatni, melyhez a szükséges "Fogadó nyilatkozatot" a VMI erre kijelölt munkatársához (Dr. Katona Krisztián) kell leadni- a gyakorlat megkezdése előtt 6 héttel.


Szakmai gyakorlat I. és II. ALAPSZAKOS hallgatók részére

A gyakorlatok teljesítéséhez szükséges dokumentumok az alábbiak:

Fogadó nyilatkozat I. éves levelezős hallgatók részére
Fogadó nyilatkozat II. éves levelezős hallgatók részére
Apróvadas területen letöltendő nyári gyakorlatok útmutatója (II. félév után)
Nagyvadas területen letöltendő nyári gyakorlatok útmutatója (IV. félév után)
Alternatív nyári gyakorlatok útmutatója (állatkert, természetvédelem stb.) - ezeket a helyeket csak nagyon meggyőző esetekben fogadjuk el!


Mérnöki gyakorlat ALAPSZAKOS hallgatók részére

Útmutató

(Mérnöki gyakorlatot teljesítő vadgazda mérnök nappali és levelező tagozatos hallgatók részére)

Fogadó nyilatkozat LEVELEZŐ tagozatos hallgatók részéreTeljesítési igazolás


Felmentési kérelem


Mérnöki gyakorlat felvételi kérelem tavaszi félévre
Szakmai gyakorlat MESTERSZAKOS hallgatók részére

Útmutató

(Szakmai gyakorlatot teljesítő vadgazda mérnök nappali és levelező tagozatos hallgatók részére)


Fogadó nyilatkozat LEVELEZŐ tagozatos hallgatók részéreTeljesítési igazolás


Felmentési kérelem